Andre aktører

Denne side vil navigere dig videre, hvis du ønsker information om følgende emner for WEEE, BAT eller ELV:
Emne Beskrivelse Gå til:
Kollektive producentordninger Producenter kan gå sammen i kollektive ordninger eller varetage producentansvaret individuelt. Liste over, hvilke producentordninger der findes i Danmark

WEEE

BAT

ELV

Bemyndiget repræsentant (BR) Virksomheder etableret i et EU land, som afsætter elektrisk og elektronisk udstyr i Danmark, men som ikke har et dansk CVR nr. skal registrere sig via en bemyndiget repræsentant. En BR får det fulde juridiske ansvar over producentens registrerings- og indberetningspligt. Læs om registreringsforløbet mv. WEEE
Revisorer I forbindelse med den årlige indberetning af markedsførte mængder skal de indberettede mængder attesteres af en revisor. Attesteringen skal ske elektronisk via login til DPA-Systems hjemmeside. Den elektroniske revisorerklæring er baseret på en standard udformet af Miljøstyrelsen og FSR. Her findes de nødvendige oplysninger og dokumenter. Bestemmelsen er ikke gældende for batterier.


WEEE

BAT

Håndteringsvirksomheder Håndteringsvirksomheder er de transportører og genvindingsvirksomheder, som producenterne anvender til indsamling og håndtering af skrottet og batterierne. Her er link til det danske Affaldsregister.

WEEE

BAT

ELV

Konsulenter og andre serviceleverandører Mange virksomheder tilbyder konsulentydelser i forbindelse med producenters administrative forpligtelser (compliance) under producentansvaret. Læs om ansvarsforhold i forbindelse registrering for producentansvar.

WEEE

Forhandlere og distributører Forhandlere og distributører har ikke nødvendigvis producentansvar, men er også forpligtet i henhold til producentansvaret. Beskrivelse af bl.a. retten til tilbagetagelse.

WEEE

BAT

Forbrugere Brugere har med deres købekraft og håndtering af elskrot og batterier indflydelse på, hvordan formålet med lovgivningen nås. Læs her hvordan.

WEEE

BAT

ELV

Producentregistre i EU Alle EU lande er forpligtet til at implementere producentansvarslovgivningen. Her findes link til netværket for producentregistre i EU.

WEEE

BAT

Hjemmesiden er opbygget således, at navigeringen bla. kan foretages via denne overordnede indgang til producentsvarsområderne: "Elektriske og elektroniske produkter" (WEEE),"batterier og akkumulatorer" (BAT) og "biler" (ELV).

Sidst redigeret: 11. maj 2021
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842