Andre aktører

Udover producenter og importører og myndigheder er der en lang række andre aktører som af forskellige grunde er involveret i producentansvaret.

Kollektive producentordninger: Kollektive ordninger er virksomheder som tilbyder at varetage nogle af de administrative opgaver forbundet med producentansvaret på vegne af producenten.
Revisorer:

I modsætning til producenter og importører, som markedsfører elektrisk udstyr rettet mod slutbrugere i husholdninger, skal producenter og importører af batterier og akkumulatorer IKKE have revisorpåtegnet deres markedsførte mængder i forbindelse med den årlige indberetning.

Håndterings-virksomheder: Når batterier og akkumulatorer er udtjente, skal disse indsamles og miljøbehandles med henblik på at minimere deres indflydelse på miljøet. Denne opgave bliver varetaget af miljøgodkendte transportører og genvindingsvirksomheder.
Forhandlere og distributører: Forhandlere og distributører af batterier og akkumulatorer behøver ikke nødvendigvis at have producentansvar, men disse har også nogle forpligtelser både i salgs- og tilbagetagningsøjemed.
Forbrugere: Forbrugere -såvel private som erhvervsvirksomheder - kan med deres købekraft være med til at sørge for, at formålet med producentansvaret nås.
Batteri-registre i EU: Da Batteri-lovgivningen er implementeret i hele EU findes der tilsvarende producentansvarsregistre i alle EU landene. Der arbejdes pt. på at oprette et netværk blandt disse registre.

På disse sider kan du finde uddybende information om og links til disse aktørgrupper

Sidst redigeret: 14. marts 2011
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842