Batteri-registre i EU

Batteridirektivet er implementeret i hele EU, men med nationale afvigelser.

Derfor er det ikke sikkert, at udstyr, som er omfattet i Danmark, nødvendigvis hører under producentansvaret i et andet EU land. På samme vis kan reglerne for registreringspligtigt udstyr variere.

Bemærk:

Det er kun batterier og akkumulatorer, der produceres eller importeres til Danmark med markedsføring for øje, der er omfattet af producentansvaret i Danmark, og skal registreres her i landet. Således skal udstyr, der eksporteres til et andet EU land registreres i det pågældende land og IKKE i det danske register.

Ved produktion og import af udstyr med henblik på eksport skal producenten eller importøren kontakte det pågældende land for yderligere information om producentansvar, registrering mv.

Europæisk erfaringsudveksling

Danmark deltager i det europæiske netværk for producentregistre for WEEE: European WEEE Registers Network (EWRN). Pt. arbejdes der på at skabe et lignende netværk for europæiske producentregistre for batterier.

Formålet med netværk er at udveksle erfaringer på tværs af landegrænser med henblik på at gøre reglerne for såvel WEEE som batterier så smidige og enslydende for producenter og importører som muligt.

Sidst redigeret: 01. oktober 2014
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842