Forbrugere

Forbrugere - såvel private som erhvervsvirksomheder - kan, med deres købekraft og interesse for miljøet, være med til at sørge for, at reglerne for håndtering af batterier og akkumulatorer overholdes og at mængden af udtjente batterier og akkumulatorer mindskes.

Som forbruger kan man selv undersøge, om en producent/importør har taget det lovpligtige producentansvar for givne batterier eller akkumulatorer bla. andet ved, at se om batteriet er mærket med symbolet af en overkrydset skraldespand. Dermed kan man få vished for, at det udtjente udstyr indsamles og oparbejdes miljømæssigt forsvarligt. 

Indsamling i kommunerne

Batteriforeningen har offentliggjort et Danmarkskort der viser, hvorledes den enkelte kommune har tilrettelagt indsamling af batterier for borgerne, herunder hvilke muligheder borgerne har for aflevering af deres brugte batterier. Se link til højre.

Sidst redigeret: 22. september 2017

Mere information

Søg efter registrerede virksomheder

Batterier skal være mærket med dette symbol

Miljøstyrelsens gode råd om batterier

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842