Håndteringsvirksomheder

Udtjente batterier og akkumulatorer skal indsamles og håndteres forsvarligt. De må ikke bortskaffes ved deponering eller forbrænding. Håndtering af udtjente batterier og akkumulatorer må kun ske på miljøgodkendte behandlingsanlæg, dvs at behandlingsvirksomhederne skal være godkendt efter Miljøbeskyttelseslovens og Godkendelsesbekendtgørelsens krav.

Der er to overordnede strømme for håndteringen af batterier:

Bærbare batterier

Producentansvaret betyder, at producenter skal sørge for, at batterier afhentes på de kommunale indsamlingssteder og håndteres efter gældende regler. Dette har producenter hovedsagligt valgt at løse ved gå sammen i kollektive ordninger. De kollektive ordninger forestår arbejdet med at afholde udbud med transportører og genvindingsvirksomheder (operatører), som i en given periode skal afholde returlogistikken for producenterne. De kollektive ordninger og deres operatører bliver hvert år tildelt indsamlingssteder af DPA-System. Tildelingen er opdelt geografisk.

Industribatterier og bilbatterier

Producentansvaret betyder, at det er producenters eget ansvar at foranstalte tilbagetagning og foretage håndtering efter gældende regler for de af deres produkter, som er omfattet af Batteribekendtgørelsen. Dette kan producenterne gøre f.eks. ved samarbejde med en miljøgodkendt genvindingsvirksomhed.

Hvad er oparbejdning og genanvendelse?

Oparbejdning og genanvendelse af udtjente batterier og akkumulatorer består af en lang række processer som kan foregå både i Danmark og i udlandet.

Sidst redigeret: 23. januar 2013
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842