Ansvaret for bilbatterier og -akkumulatorer

Kommunen kan vælge at indsamle bilbatterier og akkumulatorer. Indsamlede bilbatterier afleveres enten til en miljøgodkendt genvindingsvirksomhed eller til en modtageplads for bilbatterier som er oprettet jf. producentansvaret. Den kollektive ordning Returbat har specialiseret sig i producentansvar for bilbatterier.

Kommunale opgaver i forbindelse med bilbatterier:

  • Etablere indsamlingsordninger for bilbatterier
  • Etablere regulativer for indsamling af bilbatterier
  • Anvise hvem udtjente bilbatterier kan afleveres til
  • Føre tilsyn med, at bilbatterier afleveres til godkendte modtagere af udtjente batterier
  • Føre tilsyn med, at udtjente bilbatterier håndteres og miljøbehandles korrekt
Sidst redigeret: 17. august 2011
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842