Ansvaret for industribatterier og -akkumulatorer

Slutbrugeren kan oftest aflevere udtjente industribatterier og -akkumulatorer til producenten/ importøren. Hvis slutbrugeren ikke kan eller ønsker dette, skal han henvende sig til kommunen, som herefter er ansvarlig for at anvise, hvor han kan aflevere industribatterierne.

Distributører af industribatterier kan ligeledes tage udtjente industribatterier tilbage. Hvis de gør det, skal disse afleveres til ordninger oprettet af producenter/importører eller følge kommunens anvisning.

Kommunale opgaver i forbindelse med industrielle batterier:

  • Anvise hvortil udtjente industri batterier kan afleveres
  • Føre tilsyn med, at industri batterier afleveres til godkendte modtagere af udtjente batterier 
  • Føre tilsyn med, at udtjente batterier håndteres og miljøbehandles korrekt
Sidst redigeret: 26. september 2011
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842