Det kommunale ansvar

Kommuner har en række opgaver og pligter i forbindelse med producentansvaret for batterier og akkumulatorer. Batterier og akkumulatorer inddeles i 3 grupper:

  • bærbare batterier
  • industri batterier
  • bilbatterier

Der er forskellige kommunale opgaver for hver af de 3 typer.

Kommunen har flest opgaver knyttet til bærbare batterier, herunder rollen med at sikre optimal sortering af udtjente bærbare batterier på kommunale indsamlingssteder.  Derudover har kommunen pligt til at sikre, at elskrot bliver sorteret i min. 7 fraktioner.

Sidst redigeret: 15. juni 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842