Indsamlingssteder

Et kommunalt indsamlingssted er typisk det, som borgerne kender som genbrugspladser eller containerpladser. Herfra afhenter producenter og importører eller disses kollektive ordninger udtjente bærbare batterier og elskrot fordelt på fraktioner. Udover kommunale indsamlingssteder  kan kommunen have behov for at etablere andre steder, hvorfra producenterne/importørerne kun afhenter bærbare batterier. Dette skal aftales særskilt med producenterne/de kollektive ordninger.

Etablering af indsamlingssted for bærbare batterier

Kommunen skal registrere indsamlingssteder med bl.a. kontaktoplysninger og antal og type af opsamlingsmateriel. Dette skal ske via DPA-System hjemmeside. En registrering af et indsamlingssted er en forudsætning for at få afhentet udtjente bærbare batterier af producenterne/importørerne eller producentordningerne.

Informationerne som indtastes på DPA-System's hjemmeside, bliver af producenterne og deres operatører brugt til den praktiske planlægning af afhentning af udtjente batterier fra de enkelte indsamlingssteder.

Ændring af indsamlingssted for bærbare batterier

Kommunen kan til enhver tid ændre i de registrerede data vedrørende et indsamlingssted. Dette skal ske på DPA-Systems hjemmeside og afføder en varslingsmail til de involverede parter. Bemærk, ændringer i kontaktoplysninger træder i kraft med det samme, mens der 1 måneds varsling for alle andre ændringer.

Krav til indsamlingssteder

Kommunen skal sikre, at indsamlingsstederne er indrettet således, at laste- og lossekøretøjer har gode til- og frakørselsforhold på pladsen. Derudover har kommunen pligt til at sikre de udtjente batterier mod tyveri.

Producenter og importører skal afhente indsamlede udtjente batterier og akkumulatorer, når kommunen har indsamlet mindst 1.000 kg.

Sidst redigeret: 04. juni 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842