Kommunal indberetning

Kommunerne er forpligtet til at registrere oplysninger for indsamlingssteder, hvor producenterne/importørerne eller disses kollektive ordninger skal afhænte bærbare batterier. Oplysninger skal registreres hos DPA-System.

Kommunen kan med varsel oprette og nedlægge indsamlingssteder, og det er muligt at bestille og afbestille opsamlingsmateriel. Kommunen er forpligtet til at vedligeholde og opdatere alle oplysninger vedrørende indsamlingsstederne.

Indberetningen indeholder følgende oplysninger:
  • Kontaktinformationer på de administrativt ansvarlige og operativt ansvarlige personer
  • Adresse på stedet hvorfra producenterne skal afhente bærbare batterier (indsamlingsstedet)
  • Materielbehovet
  • Afhentningstidsrum og særlige forhold

Indsamlede mængder per indsamlingssted

Producenterne/de kollektive ordninger leverer årligt information til DPA-System om hvor mange kg bærbare batterier, der er indsamlet i kalenderåret per indsamlingssted.

Særlige aftaler

Kommunen og producenten eller dennes kollektive ordning kan lave særlige aftaler for et indsamlingssted. Det er producentens/ordningens pligt at sikre, at disse aftaler er synlige (uploaded som fil) hos DPA-System for det enkelte indsamlingssted. Aftaler bortfalder såfremt de strider mod tildelingen.

Såfremt kommunen ønsker at etablere et indsamlingssted, hvorfra producenten/ordningen alene skal afhente batterier, kræver det, at kommunen indgår en aftale med producenten herom. En sådan aftale bortfalder i forbindelse med ny tildeling, hvis en ny producent/ordning ikke ønsker at videreføre aftalen.

Sidst redigeret: 01. oktober 2014
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842