Materiel til affaldsfraktion bærbare batterier

Med Batteribekendtgørelsens ikrafttræden 1. januar 2009 opstod behovet for endnu en fraktion, nemlig bærbare batterier. Derfor der i dag er tale om 8 fraktioner med producentansvar – 7 elskrot fraktioner og 1 fraktion for bærbare batterier.

Til opsamling af bærbare batterier benyttes følgende materiel:
  • Spændelågsfade

Opsamlingsmateriellet til de udtjente bærbare batterier på de kommunale indsamlingssteder leveres af producenter/importører (i praksis oftest disses kollektive ordninger). Producenter og importører skal på nationalt plan søge at standardisere det materiel, de leverer til kommunerne.

Sidst redigeret: 15. juni 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842