Nødafhentning

Såfremt de udtjente bærbare batterier ikke afhentes af producenterne/importørerne eller disse kollektive ordninger i henhold til den fastsatte frist, kan DPA-System lade tredjemand udføre opgaven for producentens eller importørens regning – en nødafhentning.

Undgå misforståelser

Erfaring viser, at manglende afhentning som oftest skyldes misforståelser eller manglende kommunikation fra det kommunale indsamlingssted til producenternes operatører. Derfor skal kommunen sikre, at der har været kontakt med den ansvarlige producent eller kollektive ordning inden evt. iværksættelse af nødafhentning.

Kommunen kontakter aftaleparten

Hvis ikke der er foretaget afhentning af de bærbare batterier som aftalt, kontakter kommunen den pågældende producent/kollektive ordning. Kommunen skal sikre sig, at der ikke er opstået en misforståelse, som de kommunale folk på indsamlingsstedet ikke selv kan løse i samarbejde med operatøren eller dennes producent/kollektive ordning.

Dokumentation for rykker

For at undgå misforståelser skal kommunen tilvejebringe dokumentation for, at producenterne ikke har opfyldt deres afhentningspligt. Kommunen skal bevise, at producent/kollektiv ordning er blevet rykket for afhentning, f.eks. i form af en videresendt email.

Når det er dokumenteret, at producent/kollektiv ordning ikke har foretaget afhentning som aftalt, kan DPA-System lade tredjemand udføre afhentningen og håndteringen af de udtjente bærbare batterier. Dette vil ske på producentens eller importørens regning.


 

Sidst redigeret: 01. oktober 2014
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842