Producentansvar

Batteridirektivet fastsætter fælles EU-regler om håndtering af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. Reglerne er begrundet i miljøhensyn. Det overordnede mål med direktivet er at minimere batteriers og akkumulatorers og udtjente batteriers og akkumulatorers negative påvirkning af miljøet og derigennem medvirke til at beskytte, bevare og forbedre miljøet.

Producentansvaret gælder for både producenter og importører.

Producentansvaret har hjemmel i Lov om Miljøsbekyttelse og den såkaldte Batteribekendtgørelse. Det gælder for alle producenter og importører, som markedsfører batterier og akkumulatorer.

Producenter og importører har selv ansvaret for at undersøge, om de er omfattet af producentansvaret. DPA-System kan vejlede og træffe endelig afgørelse herom.

Sidst redigeret: 23. september 2010
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842