Historie og formål

Pr. 1. januar 2009 trådte bekendtgørelse nr. 1217 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer i kraft . Denne er senere erstattet af bekendtgørelse nr. 1186 som trådte i kraft 1. januar 2010 (Batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelsen implementerer dele af EU's batteridirektiv fra 2006 og omhandler reglerne om producentansvar for producenter og importører af batterier og akkumulatorer.

Direktivet indeholder yderligere regler om krav til indhold af visse farlige stoffer samt mærkning af batterier. Disse regler fremgår af en bekendtgørelse om import, salg og eksport af batterier og akkumulatorer.

Overordnet mål

Det overordnede formål med EUs batteridirektiv er at minimere batteriers og akkumulatorers og udtjente batteriers og akkumulatorers negative påvirkning af miljøet og derigennem medvirke til at beskytte, bevare og forbedre miljøet.

Sidst redigeret: 15. juni 2018
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842