Producenter

Alle producenter og importører, som markedsfører batterier og akkumulatorer i Danmark, skal registreres hos DPA-System. Alle producenter og importører, der specifikt markedsfører bærbare batterier og akkumulatorer, skal desuden registrere sig hos Erhvervsstyrelsen

Med registreringen følger et såkaldt producentansvar, der bl.a. kræver, at producenten og importøren sørger for afhentning af de udtjente batterier og akkumulatorer med henblik på miljøforsvarlig oparbejdning. Ansvaret varierer, alt efter om der er tale om bærbare batterier eller industribatterier og bilbatterier, og om producenten/importøren lever op til sit ansvar via en kollektiv eller en individuel producentordning.

Det er IKKE lovligt at markedsføre udstyr omfattet af producentansvaret uden at være registreret i DPA-Systems producentregister - og hos Erhvervsstyrelsen via virk.dk, hvad angår bærbare batterier.

Hvornår skal virksomheder registreres i Danmark?

  1. Virksomheder som importerer og markedsfører batterier i Danmark.
  2. Virksomheder som i eget navn producerer og markedsfører udstyr i Danmark.
Bemærk: Det er ikke muligt at registrere udenlandske VAT no. i det danske producentansvars register.

Virksomheder, som importerer batterier og akkumulatorer til eget brug, har ikke registreringspligt i henhold til producentansvaret, men har ansvaret for den særskilte og miljømæssigt korrekte håndtering, når produktet bliver til affald.

Sidst redigeret: 24. februar 2020

Mere information

Registrering i DPA-Systems batteriregister 

Registrering hos Erhvervsstyrelsen

Definitioner:

Importør:

Juridisk enhed i Danmark, som fører batterier eller akkumulatorer ind over den danske grænse.

Markedsføring:

Overdragelse eller tilrådighedsstillelse til tredjemand mod eller uden vederlag, herunder leasing.

Søg producenter i registret

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842