Årlig indberetning

Årlige indberetning til DPA-System skal ske i
perioden 1. januar - 31. marts.

Hvert år i perioden 1. januar - 31. marts skal producenter og importører, der er registreret i DPA-Systems producentregister, indberette mængden i kg af markedsførte og evt.  tilbagetagne og miljøbehandlede batterier for det foregående kalenderår.

Kun bærbare batterier indberettes SKAT, mens elektronik og industri batterier og bilbatterier indberettes direkte til producentansvarsregistret her hos DPA

Reglerne for indberetningen er bl.a. afhængig af, om der er tale om bærbare batterier eller industri- og bilbatterier.

Producenter og importører der har markedsført bærbare batterier  skal hvert år i perioden 1. januar - 15. februar oplyse det foregående års markedsførte kilo til Skattestyrelsen, som omregner mængden til en punktafgift. DPA-System får overført mængdedata derefter.

Formål med årlig indberetning

Det overordnede formål med indberetningen til DPA-System er at give Miljøstyrelsen mulighed for at kortlægge affaldsstrømmene for batterier og akkumulatorer. Samtidig bruges de indberettede tal  til at undersøge, om EU-målsætningen for genvinding af udtjente batterier og akkumulatorer bliver overholdt.

Formålet med indberetningen og indbetalingen til Skattestyrelsen er at dække kommunernes omkostninger i forbindelse med at indsamle bærbare batterier og akkumulatorer fra borgerne.

Sidst redigeret: 10. maj 2021

Mere information:

Definitionen af bærebare batterier, industribatterier og bilbatterier

Bærbare batterier betalingspligt til Skattestyrelsen

DPA-Systems vejledning i indberetning af bærbare batterier til Skattestyrelsen.

Definition af vægt i forbindelse med indberetning af markedsførte mængder: 

Vægten opgøres altid i hele kg, som vægten af hele produktet (færdigvaren) i den form den markedsføres til køberen, ekskl. transportemballage, brugsanvisninger og manualer.

Hvis batteriet er indbygget i andet elektrisk udstyr opgøres kun vægten af batteriet. For de batterier som indeholder væske (elektrolyt) opgøres vægten inkl. væske.

Hvad bruges indberetningen til?

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842