Indberetning af mængder

I forbindelse med årlig indberetning skal producenter og importører oplyse, hvor mange kg virksomheden har hhv. markedsført, tilbagetaget og behandlet i det foregående år.

Markedsførte mængder

Producenter og importører af industri- og/eller bilbatterier og akkumulatorer skal hvert år indberette til DPA-System, hvor meget virksomheden markedsførte i foregående kalenderår. De markedsførte mængder skal rapporteres fordelt på kategorier og kemisk stofgruppe.

Producenter og importører der markedsfører bærbare batterier skal indberette de markedsførte mængder, som en punktafgift til Skattestyrelsen.

Ansvarsoverdragelse af markedsførte industri- og bilbatterier

Producenter og importører, der markedsfører industri- og bilbatterier, kan indgå aftale med et senere handelsled om dennes overtagelse af tilbagetagningspligten. Dette kaldes i indberetnings sammenhæng for ansvars overdragede mængder.

Tilbagetagne mængder

Tilbagetagne mængder er betegnelsen for de mængder udtjente batterier og akkumulatorer, som producenter og importører har indsamlet i det foregående kalenderår. 

Tilbagetagne mængder skal registreres pr. kategori og repræsenterer altså ikke nødvendigvis tilbagetagning af egne tidligere markedsførte batterier.

Producenten/importøren skal angive, hvor stor en del af batterierne, der er tilbagetaget fra hhv.

  • Kommunale indsamlingssteder (gælder bærbare batterier)
  • Kollektiv ordnings egne indsamlingssteder (gælder industri- og bilbatterier)
  • Egen indsamling (gælder industri- og bilbatterier)

Behandlede mængder

For de tidligere registrerede kategorier skal producenten/importøren indberette:

  • hvor batterierne og akkumulatorerne er blevet behandlet.
  • hvor stor en mængde udtjente batterier og akkumulatorer der er tale om.
  • hvor stor en del der er genanvendt i kg eller procent.
Sidst redigeret: 27. september 2020

Mere information

Læs om årlig indberetning til DPA-System

Markedsføring:
Overdragelse eller tilrådighedsstillelse til tredjemand mod
eller uden vederlag, herunder leasing.


Ansvarsoverdragelse af tilbagetagningspligten

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842