Hvem har producentansvar?

Alle producenter og importører, der som første omsætningsled markedsfører batterier og akkumulatorer i Danmark er omfattet af producentansvaret for disse.

Der er producentansvar på alle typer batterier og akkumulatorer med undtagelse af batterier og akkumulatorer som benyttes i:

  • udstyr med tilknytning til Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, herunder våben, ammunition og andet udstyr fremstillet specifikt til militære formål.
  • udstyr der er beregnet til opsendelse i rummet.

Bemærk: Det er forbudt at markedsføre batterier og akkumulatorer, der er omfattet af producentansvar, uden at have registreret sig i DPA-Systems register - og hos Erhvervsstyrelsen hvad angår bærbare batterier.

Alle led har et ansvar

Det er altid et dansk CVR-nr., som er den juridiske enhed med producentansvar. Som producent/importør skal man derfor sikre sig, at der findes en virksomhed i Danmark, som har påtaget sig producentansvaret for det konkrete udstyr.

Hvis man i sin virksomhed køber udstyr, som er omfattet af lovgivningen, fra en virksomhed, som ikke har påtaget sig producentansvaret, bryder man således loven.

Sidst redigeret: 01. juni 2021
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842