Hvilke pligter?

Producenter/importører med producentansvar for batterier og akkumulatorer, der bliver markedsført i Danmark, har i henhold til lovgivningen en række pligter der skal opfyldes. Det gælder mærkning, registrering, tilbagetagning, håndtering, information, finansiering og oplysning.    

Pligter under producentansvaret:

  • Mærkning -  at mærke udstyret med piktogram med overkrydset skraldespand.
  • Registrering - at lade sig registrere i DPA-Systems producentregister med nærmere oplysninger om type mm. Producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer skal ligeledes registrere sig hos Erhvervsstyrelsen.
  • Tilbagetagning - at afhente udtjente bærbare batterier og akkumulatorer på de kommunale genbrugspladser efter nærmere anvisning fra DPA-System (Tildelingsordningen).
  • Tilbagetagning - modtage udtjente bil- og industribatterier og akkumulatorer fra kunderne eller indgå aftale med kunderne om overdragelse af indsamlings/tilbagetagningspligten. (Ansvarsoverdragelse)
  • Håndtering - at sørge for at udtjente batterier og akkumulatorer bliver særskilt håndteret af en miljøgodkendt oparbejder.
  • Information - at informere oparbejdere om korrekt genanvendelse og behandling af udstyret.
  • Information - at afholde offentlige oplysningskampagner om indsamling, behandling og genanvendelse af udtjente batterier og akkumulatorer.
  • Finansiering - at afholde udgifter til transport og håndtering af udtjente batterier og akkumulatorer.
  • Oplysning- at indberette mængdeoplysninger til DPA-System om markedsført udstyr og afhentede udtjente batterier og akkumulatorer.

Ovenstående pligter kan varetages af producenten eller importøren selv (individuelt ansvar) eller producenten/importøren kan vælge at indgå i en kollektiv ordning. Dette kaldes producentordninger.

Sidst redigeret: 14. juli 2021
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842