Andre omkostninger

Producenter og importører med producentansvar har, udover omkostninger til gebyrer og betaling til Skattestyrelsen, nogle forskellige administrative opgaver og omkostninger i forbindelse med håndteringen af batterier og akkumulatorer.

Andre omkostninger indbefatter:

  • krav til mærkning af produkterne
  • information og offentlige kampagner til brugere og oparbejdere
  • afhentning og oparbejdning af udtjente batterier og akkumulatorer
Forpligtelser angående offentlige oplysningskampagner:
  1. Ved markedsføring af mindre end 1000 kg bærbare batterier/akkumulatorer: Fremstilling af A4 informationspjecer til distributører
  2. Ved markedsføring af 1000 - 10.000 kg bærbare batterier/akkumulatorer: Forpligtelse 1. samt årlig indrykning af annonce (A3) i landsdækkende dagblad.
  3. Ved markedsføring af > 10.000 kg bærbare batterier/akkumulatorer: Forpligtelse 1. og 2. samt årlig indrykning af halvsides annonce i landsdækkende dagblad.

Miljøstyrelsen kan i konkrete tilfælde afgøre, om den tilsigtede informationsværdi kan opnås på anden vis.

Kollektive ordninger

Pligten til at afholde offentlige kampagner, og til at afhente og oparbejde udtjente batterier og akkumulatorer, kan varetages af en kollektiv ordning mod betaling. Oplysninger om omkostningerne forbundet med dette skal indhentes hos den pågældende ordning.

Sidst redigeret: 07. oktober 2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842