Betalingspligt til Skattestyrelsen

Udover de registrerings- og administrationsgebyrer der betales til DPA-System, har producenter og importører af bærbare batterier også betalingspligt til Skattestyrelsen. Denne betalingsforpligtelse skal dække kommunernes omkostninger i forbindelse med at indsamle udtjente batterier fra borgerne.

Beløbet for mængden af markedsførte bærbare batterier reguleres årligt og skal betales til Skattestyrelsen senest 15. februar det følgende år. Miljøstyrelsen offentliggør den årlige sats på deres hjemmeside. Se link til højre.

Hvem og hvad?

Alle producenter og/eller importører som har markedsført bærbare batterier det forgående år, skal i perioden 1. januar til 15. februar indberette den markedsførte mængde af bærbare batterier i kg til Skattestyrelsen, og betale det årligt fastsatte gebyr for denne mængde.

Ved markedsført menes overdragelse eller tilrådighedsstillelse til tredjemand mod eller uden vederlag.

Ved kg forstås den eksakte vægt af batteri eller akkumulator inklusiv elektrolyt, men uden vægten af fx udstyr, hvori batteriet indgår, og uden vægten af salgsemballage, brugsanvisninger og lignende.

Sidst redigeret: 27. november 2020

Mere information: 

Definitionen af bærbart batteri er ethvert batteri eller knapcellebatteri der:

  • er forseglet
  • kan være håndholdt og
  • IKKE er et industribatteri eller et bilbatteri

Betaling til Skattestyrelsen 2021

5,44 kr. per markedsført kg

Betaling til Skattestyrelsen 2020

5,40 kr. per markedsført kg


Miljøstyrelsens offentliggørelse af den årlige betalingssats for bærbare batterier til Skattestyrelsen

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842