Ophør, ændring og fusion

Producenter og importører, der ophører eller ikke længere markedsfører registreringspligtige produkter, skal slettes fra DPA-Systems register. På samme måde skal DPA-System have besked, hvis en registreret virksomhed fusionerer eller ændrer ejerskab. DPA-System skal altid underrettes skriftligt.

Som udgangspunkt er det de kollektive ordninger, der varetager kontakten til DPA-System på vegne af deres medlemmer - dog kræver en sletning i registret altid en skriftlig anmodning til DPA-System fra producenten eller importøren selv. Det er ikke muligt at blive slettet med tilbagevirkende kraft.

Når en virksomhed bliver slettet fra registret, er det ikke længere lovligt for virksomheden at markedsføre batterier eller akkumulatorer i Danmark.

Ophører en virksomhed med at markedsføre bærbare batterier, skal dette ligeledes oplyses til Erhvervsstyrelsen, da afgiftspligten til Skattestyrelsen dermed ophører.

Ændring i form af skift af producentordning

Producenter og importører kan skifte mellem ordninger: fra kollektiv til kollektiv og fra individuel til kollektiv eller vice versa.

I tilfælde hvor en producent eller importør udtræder af en ordning og/eller indtræder i en ny ordning, skal producenten/importøren meddele dette skriftligt til DPA-System. 

Såvel ud- som indtrædelse i en ordning kræver dokumentation i form af navn og CVR-nummer på virksomheden, oplysning om ind- eller udtrædelse af en ordning (kollektiv eller individuel) samt dato for ind-/udtrædelsen.

Bemærk, at det ikke er muligt at ændre tilhørsforhold til en ordning i indberetningsperioden 1. januar - 31. marts.

Hvad angår producenter og importører, som markedsfører bærbare batterier og akkumulatorer har skift mellem ordninger forskellige konsekvenser for tildeling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer alt afhængig af, hvornår på året flytningen foregår.

Fusionering af virksomheder

Ophører en virksomhed fx pga. en fusion er der forskellige regler for ny registrering og opdatering i DPA-System register. Reglerne er styret af, hvilket CVR-nummer producenten eller importøren vælger at benytte, når den fusionerede virksomhed registrerer sig hos Erhvervsstyrelsen.

Producenten eller importøren har pligt til at underrette DPA-System skriftligt i de tilfælde, hvor der sker en ændring i anvendelsen af CVR-nummer.

Sidst redigeret: 07. oktober 2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842