Producentordninger

Ved producentordninger forstås den måde, hvorpå producenter/importører kan organisere deres producentansvarsforpligtelser.

Producenter og importører kan vælge at overdrage en del af producentansvaret til en såkaldt kollektiv ordning eller at varetage pligterne individuelt.

Kollektiv ordning

En kollektiv ordning fungerer som et tilbud for denne enkelte producent om at løfte størstedelen af de praktiske opgaver under producentansvaret. Tanken bag er at lette producenten mht. administration, kommunikation og logistik.

De kollektive ordninger er kommercielle virksomheder, der opererer på et marked med indbyrdes konkurrence. Ordningerne er organiseret forskelligt og har forskelligt fokus på virksomhedstyper og kategorier.

Producenter og importører skal være opmærksomme på, at der er krav i forbindelse med producentansvaret, som altid skal varetages individuelt uanset medlemskab i en kollektiv ordning. Disse er:

  • Mærkning af produkterne. 
  • Information til slutbrugerne om korrekt bortskaffelse af produkterne.

Individuel ordning

En producent eller importør kan vælge at varetage opgaverne under producentansvaret selv og bliver dermed betegnet som en individuel ordning.

Individuelle ordninger har samme pligter som kollektive. Pligterne forbundet med tilbagetagning af bærbare batterier og akkumulatorer er økonomisk og administrativt krævende. Derfor anbefaler DPA-System producenter og importører, der sælger bærbare batterier og akkumulatorer, at tilmelde sig en kollektiv ordning. Kontakt evt. DPA-System for yderligere vejledning.

Både kollektiv og individuel producentordning

En producent kan være medlem i en kollektiv ordning og samtidig at have sin egen individuelle ordning alt efter, om der er tale om både bærbare og industri/bilbatterier.

Det er også muligt at være medlem af flere kollektive ordninger samtidig - fordelt på de forskellige typer batterier og akkumulatorer (bærebare, bil, industri).

Sidst redigeret: 14. februar 2019

Mere information:

Registreringer i 2018:

Antal registreringer i alt  822
 -i kollektive ordninger 361
 -individuelle ordninger 472

Information til slutbrugere om korrekt bortskaffelse af udstyret

Kriterier for skift mellem producentordninger

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842