Kollektive ordninger

En kollektiv ordning kan varetage størstedelen af de praktiske opgaver forbundet med producentansvaret  for deres medlemmer:

  • Registrere producenten/importøren i DPA-Systems producentdatabase.
  • Afhente medlemmernes tildelte mængde bærbare batterier på kommunale indsamlingssteder.
  • Stille returlogistiksystem til rådighed for indsamling af industri- og bilbatterier.
  • Sørge for miljøcertificeret oparbejdning af de afhentede mængder udtjente batterier og akkumulatorer.
  • Registrere indsamlede og oparbejdede mængder for medlemmerne.
  • Indberette medlemmernes årlige markedsførte, tilbagetagne og behandlede mængder til DPA-System.

Skift mellem producentordninger

Producenter og importører kan skifte mellem ordninger: fra kollektiv til kollektiv og fra individuel til kollektiv eller vise versa. Skift af ordning har virkning for både producenten/importøren og de involverede ordninger. Bl.a. er der forskellige konsekvenser for ansvar og økonomi alt efter hvilket tidspunkt på året, skiftet foregår.

Opret ny kollektiv ordning

Alle kan i princippet oprette en ny kollektiv ordning. Der findes ingen lovgivningskrav om, hvordan en kollektiv ordning skal organiseres. Dog er der visse krav en kollektiv ordning skal følge i forbindelse med registrering hos DPA-System.

En kollektiv ordning skal således være registreret hos DPA-System med mindst 2 tilmeldte producenter.

Sidst redigeret: 29. april 2020

Mere information:

Kollektive ordninger for batterier og akkumulatorer: 

Kriterier for skift mellem producentordninger

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842