Registrering i kollektiv ordning

En kollektiv ordning fungerer som et tilbud for den enkelte producent og importør om at løfte en del af opgaverne under producentansvaret. Tanken bag er at lette producenten og importøren mht. administration, kommunikation og logistik.

De kollektive ordninger er kommercielle virksomheder, der opererer på et marked med indbyrdes konkurrence. Ordningerne er organiseret forskelligt og har forskellige services, som de tilbyder.

Ved medlemskab af en kollektiv ordning vil det normalt være denne, der varetager registreringen i og indberetningen til DPA-Systems register.

Kollektiv ordning eller ej

Som producent og importør af bærbare batterier er det oftest en fordel at være medlem af en kollektiv producentordning, da der i producentansvaret for disse består et administrativt og logistisk arbejde med bl.a. at afhente de udtjente bærbare batterier på de kommunale indsamlingssteder.

Sidst redigeret: 22. oktober 2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842