Tildeling af udtjente batterier

Med baggrund i Batteribekendtgørelsen er det DPA-Systems opgave at tildele producenter og importører, der sælger bærbare batterier, eller disses kollektive ordninger, udtjente bærbare batterier og akkumulatorer. 

DPA-System tildeler årligt

De tildelte udtjente bærbare batterier skal afhentes fra de kommunale indsamlingssteder og oparbejdes miljømæssigt forsvarligt. Tildelingen sker årligt på grundlag af den markedsandel som fremgår af de årligt indberettede mængder, og ud fra geografisk rimelige kriterier. 

DPA-System meddeler årligt - med ikrafttræden den 1. september - de kollektive ordninger, hvilke indsamlingssteder de har fået tildelt på vegne af deres medlemmer (producenter og importører). Hvem der indsamler på de forskellige indsamlingssteder, fremgår af linket til højre.

Producenter og importører med producentansvar for elektrisk udstyr tildeles på samme vis elskrot svarende til deres markedsandel.

Sidst redigeret: 09. juni 2020

Mere information:

Se Tildelingen 2020

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842