Kollektiv/individuel indsamling af tildelte mængder

At varetage opgaven med at indsamle og behandle udtjente bærbare batterier fra flere steder i Danmark, herunder etablering af tilbagetagningssystemer, er en administrativ, logistisk og kommunikationsmæssig omfattende opgave.

Derfor anbefaler DPA-System, at producenter og importører, der sælger bærbare batterier og akkumulatorer tilmelder sig en kollektiv ordning. En kollektiv ordning fungerer som et tilbud til den enkelte producent og importør om at løfte en del af opgaverne under producentansvaret.

Tildeling af udtjente bærbare batterier til individuelle ordninger

Producenter og importører der sælger bærbare batterier og akkumulatorer kan vælge at være såkaldte individuelle ordninger, dvs. selv at varetage opgaven med at tilbagetage og behandle de udtjente batterier.

På samme vis som de kollektive ordninger tildeles udtjente bærbare batterier på vegne af deres medlemmer, vil også de individuelle ordninger blive tildelt en mængde udtjente bærbare batterier baseret på deres markedsandel.

Individuelle producenter med små mængder

Nogle individuelle ordninger kan have så lille en markedsandel, at de ikke kan forpligtes til at indsamle udtjente bærbare batterier fra kommunerne. Derimod kan de blive tildelt en mængde udtjente bærbare batterier, som de selv er ansvarlige for at indsamle.

Hvert år i forbindelse med tildelingen vil den enkelte individuelle ordning få oplyst, hvorvidt det forgangne års indberettede mængder betyder indsamlingspligt fra kommunale indsamlingssteder eller pligt til egen indsamling.

Sidst redigeret: 04. juli 2014
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842