Krav til design af udstyr med batterier

Der er krav til udstyr indeholdende batterier og akkumulatorer om, at batteriet eller akkumulatoren skal kunne udtages af udstyret "uden videre" og "uden større tidsforbrug".

Formålet er, at batterier og akkumulatorer kan miljøbehandles og genanvendes selvstændigt uden at forurene skrottet fra det elektriske udstyr, som batteriet/akkumulatoren oprindeligt sad i.

Der er ligeledes krav om, at udstyr indeholdende batterier eller akkumulatorer skal ledsages af en vejledning for at sikre en korrekt håndtering af produkterne, når disse skrottes. 

Sidst redigeret: 18. februar 2010
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842