DPA-System onlineberegner
Trin 1 af 5
Produktområde
Indtastning af mængder
Kategorier
Kategorier
Markedsført mængde husholdningsudstyr (kg/år)
Kategorier
Kg
Gebyrsats (DKK pr. ton)
Beløb (DKK)
Erhverv
0,00
27,07
0,00
Husholdning
0,00
35,91
0,00
Beløb i alt
0,00
Minimumsgebyr
Kategorier
Markedsført mængde (kg/år)
Kategorier
Kg
Gebyrsats (DKK pr. ton)
Beløb (DKK)
Beløb i alt
0,00
Minimumsgebyr
Kategorier
Markedsført mængde (stk/år)
Kategorier
Stk
Gebyrsats (DKK pr. stk)
Beløb (DKK)
Beløb i alt
0,00
Minimumsgebyr
Sikkerhedsstillelse for elektrisk udstyr til husholdninger

For elektrisk udstyr til husholdninger er der under visse forudsætninger krav, om en årlig økonomisk sikkerhedsstillelse for udgifter til indsamling og oparbejdning af elskrot Det kan have indflydelse omkostningerne, hvorvidt producenten vælger, at være individuelt registreret eller registrering i en kollektiv ordning, da de kollektive ordninger som oftest kan søge om fritagelse for sikkerhedsstillelsen. Vær dog opmærksom på, at medlemskab i kollektive ordninger kan medføre ikke-lovpligtige omkostninger, som kan overstige sikkerhedsstillelsen,

Markedsført mængde (kg) Tilbagetagningsfaktor Tildelt mængde (kg) Pris pr. kilo Beløb (DKK)
Sikkerhedsstillelse for elektrisk udstyr til husholdninger
0,00
Resultat A: Nyoprettelse i registret

(ny producent/importør)

Registreringsgebyr i alt 0,00
Årligt mængdebaseret gebyr i alt 0,00
Sikkerhedsstillelse for elektrisk udstyr til husholdninger 0,00
Beløb i alt
0,00
Resultat B: Årligt gebyr

(uden registreringsgebyr)

Årligt mængdebaseret gebyr i alt 0,00
Sikkerhedsstillelse for elektrisk udstyr til husholdninger 0,00
Beløb i alt
0,00

Ansvarsfraskrivelse: Denne beregner er udelukkende udviklet som et retningsgivende hjælpeværktøj til producenter og importører, som ønsker er kende omkostningsniveauet i forbindelse med registrering for producentansvar. DPA-System tager forbehold for ændringer i lovgivning, gebyrsatser og andre regulative forhold, som kan influere på det endelige resultat.

0
0,00
0,00 0,00 0,00
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842