Andre aktører

Udover producenter og importører og myndigheder er der en lang række andre aktører, som af forskellige grunde er involveret i producentansvaret. Læs nærmere om de forskellige aktører i

Autoophuggere og affaldsbehandlere Når person- og varebiler er udtjente, skal disse indsamles og miljøbehandles med henblik på at minimere deres indflydelse på miljøet, samt genanvendelse af materiale ressourcerne. Denne opgave bliver varetaget af miljøgodkendte autoophuggere og genvindingsvirksomheder.

Autoophuggere

Affaldsbehandlere

Forhandlere og distributører Forhandlere og distributører af biler behøver ikke nødvendigvis at have producent-/importøransvar, men disse kan have nogle forpligtelser både i salgs- og tilbagetagningsøjemed.
Kollektive ordninger Kollektive ordninger er virksomheder, som tilbyder at varetage nogle af de opgaver, som er forbundet med producentansvaret på vegne af importøren.

Biler

WEEE og BAT

Brugere

Brugere såvel private som erhvervsvirksomheder - kan med deres håndtering af de udtjente køretøjer være med til at sørge for, at formålet med producentansvaret nås. Der udbetales en såkaldt skrotningsgodtgørelse til den sidste ejer af bilen. 

FAQ om skrotningspræmie


Myndigheder De ansvarlige for lovgivningen, herunder registrering af biler.


Miljøstyrelsen

SKAT


 

Sidst redigeret: 22. marts 2021
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842