Kollektive producentordninger

Ved producentordninger forstås den måde, hvorpå producenter/importører kan organisere deres producentansvarsforpligtelser.

Producenter og importører kan vælge at overdrage nogle af opgaverne i forbindelse med producentansvaret til en såkaldt kollektiv ordning eller at varetage pligterne individuelt.

Kollektiv ordning

En kollektiv ordning er en kommerciel virksomhed, der mod vederlag tilbyder den enkelte producent at løfte nogle af de administrative og praktiske opgaver forbundet med producentansvaret.

De kollektive ordninger er kommercielle virksomheder, der opererer på et marked med indbyrdes konkurrence. Ordningerne er organiseret forskelligt og har forskelligt fokus på, hvilke producentansvarsområder, der tilbydes ydelser indenfor.

Pt. findes kun én kollektiv producentordning for biler i Danmark.

Sidst redigeret: 22. marts 2021


Mere information:

Kollektiv ordning for biler:


Dansk Bil-Retur ved

Stena Recycling A/S

CVR 24208362

Tlf. +45 56679200
info@stenarecycling.dk


DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842