Biler

I Bilskrotbekendtgørelsen defineres, at der er producentansvar for nye og brugte person- og varebiler som importeres og sælges i Danmark.

For køretøjer omfattet af producentansvar opstiller bekendtgørelsen en række krav til producenter og importører om, hvordan producenter og importører skal registrere sig og indberette til producentansvarsregistret hos DPA-System, samt hvordan køretøjet og udstyret heri skal håndteres, når det er udtjent. For de køretøjer, som ikke er omfattet af producentansvar, regulerer bekendtgørelsen alene, hvordan udstyret skal håndteres som affald.

På de næste sider kan du se, hvilke køretøjer der er omfattet af producentansvarets registreringspligt, samt hvilke undtagelser der findes.

Sidst redigeret: 18. marts 2021
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842