Importører

I Danmark har vi ingen bilproducenter, men importerer alle vores biler, således ville det give det mest mening at bruge ordet importøransvar, om de regler der vedrører registrerings- og indberetningspligt ved import og markedsføring af biler under producentansvaret. 

Juridisk set skelnes der dog i producentansvarslovgivningen ikke imellem importører og producenter, da reglerne for de to grupper er ens.

På de næste sider kan du læse om, hvem der er omfattet af lovgivningen, samt hvordan registrering og indberetning foretages.

Sidst redigeret: 25. juli 2013
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842