Formålet med indberetningen

Producentansvaret er baseret på et EU Direktiv. Direktivet angiver, at producenter og importører i de enkelte medlemslande skal sikre, at de automobiler, der produceres og importeres til brug i de enkelte medlemslande efterfølgende, når bilerne er udtjente, bliver indsamlet og miljøbehandlet.

Det er vigtigt, at indberetningen er korrekt, da det overordnede formål er at give Miljøstyrelsen mulighed for at kortlægge affaldsstrømmene for udtjente biler i Danmark. Hensigten er at undgå illegale affaldseksporter og uhensigtsmæssige og ulovlige behandlings- og bortskaffelsesmetoder.

For at kunne følge op på Danmarks efterlevelse af reglerne, skal der foretages en registrering af antallet af biler, som importeres, indregistreres og anvendes i Danmark, samt de biler som indsamles og miljøbehandles, når de er udtjente. Nogle data opsamles fra producent-/importøransvarsregistret hos DPA-System, andre data stammer fra registrering af skrotning af biler i det digitale system DUS og andre fra ophuggervirksomheder i Danmark, som indberetter til DPA-System i det digitale system IMB om deres miljøbehandling, og endelig via indberetning direkte til Miljøstyrelsen. Det er Miljøstyrelsen, der i sidste instans skal samle de relevante data og rapportere til EU Kommissionen.


 

Sidst redigeret: 22. marts 2021
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842