Hvem har producentansvar?

Producentansvaret, i form af kravet om registrering og indberetning i producent-/importørregistret gælder for virksomheder, der producerer/importerer, indregistrerer og sælger nye eller brugte person- (M1) og varebiler (N1) i Danmark. Producentansvaret gælder både for fabriksnye såvel som for brugte importerede biler.

Der findes i øjeblikket ikke producenter af biler i Danmark. Derfor er det i praksis virksomheder, som importerer biler til Danmark, der ifalder producentansvaret.

Første gang i Danmark

Producentansvaret for en bil opstår, når bilen for første gang importeres og bringes i omsætning på det danske marked.

Hvis en dansk virksomhed bringer en person- eller varebil ind i Danmark, indregistrerer og sælger bilen i Danmark opstår der således et producentansvar. Der opstår samtidig et krav om, at virksomheden registreres i producent-/importøransvarsregistret hos DPA-System og ligeledes opstår et krav, om at virksomheden er forpligtet til at foretage de lovbestemte årlige indberetninger til registret.

Importør af nye biler

For hovedparten af de biler der importeres til Danmark, vil det være hovedimportøren, som har registrerings- og indberetningsforpligtelsen. I andre tilfælde kan det fx være en forhandler, en biludlejningsvirksomhed eller et leasingselskab, der importerer bilen og foretager indregistreringen, hvorved bilen bringes i omsætning på det danske marked. Derved er det forhandleren eller leasingvirksomheden, der registreres for indregistreringen hos Motorstyrelsen, som har producentansvaret. 

Importør af brugte biler

Hvis en forhandler importerer brugte biler fra udlandet og indregistrerer  og sælger bilerne for første gang i Danmark opstår producentansvaret hos forhandleren af den indregistrerede brugte bil på lige fod med fabriksnye biler.

Import af biler med henblik på leasing eller udlejning

Hvis en virksomhed importerer og indregistrerer automobiler med henblik på at udleje eller lease disse biler i Danmark har virksomheden producentansvar og skal registrere sig i producent-/importøransvarsregistret og skal hvert år indberette antallet af importerede biler, som udlejes eller leases i Danmark.

Data kommer fra Motorstyrelsen

Siden 2013 har DPA-System hvert år modtaget data fra Motorstyrelsen, om de virksomheder, der med henblik på salg har indregistreret person- og varebiler for første gang i Danmark. Disse data overfører DPA-System til de registrerede importører. Det betyder, at bilimportørerne kun skal kontrollere og attestere, at oplysningerne som er overført til registret, er korrekte.

Sidst redigeret: 22. marts 2021

Mere information:

Bilskrotbekendtgørelsens definition på en producent lyder:

Køretøjets fabrikant eller den importør, der erhvervsmæssigt har indført køretøjet i Danmark.

Hvad skal indberettes?


Registreringen fortages her

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842