GEBYRER

Alle registrerede producenter og importører betaler årligt lovpligtigt gebyr til dækning af DPA-Systems omkostninger til administrative opgaver på producentansvarsområdet. Gebyrsatserne for DPA-Systems administrative opgaver bliver hvert år fastsat af Miljøstyrelsen. Gebyrsatserne baserer sig på antallet af importerede og solgte person- og varebiler, som årligt indberettes til DPA-System.

Registreringsgebyr

En registrering i producent- og importørregistret medfører et engangsgebyr på DKK 1.000. DPA-System fakturerer gebyret for registrering efter godkendelse af registreringen. Såfremt importøren allerede er registreret i et af de andre producentansvarsområder, elektrisk udstyr eller batterier, er registreringsgebyret på DKK 500.

Mængdebaserede gebyrer

Virksomhedens årlige gebyr til DPA-System beregnes som en gebyrsats per bil multipliceret med antallet af importørens importerede og solgte person- og varebiler i foregående kalenderår. Hvis beregningen frembringer et beløb på under DKK 250 opkræves et minimumsgebyr på DKK 250.

Sidst redigeret: 22. marts 2021
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842