Producentordninger

Ved producentordninger forstås den måde, hvorpå producenter/importører kan organisere deres producentansvarsforpligtelser.

Producenter og importører kan vælge at overdrage nogle af opgaverne i forbindelse med producentansvaret til en såkaldt kollektiv ordning eller at varetage pligterne individuelt

Kollektiv ordning

En kollektiv ordning fungerer som et tilbud for den enkelte importør om at udføre en del af opgaverne i forbindelse med producentansvaret.

Den kollektive ordning kan registrere deres medlemmer i producent-/ importøransvarsregistret. Blot kræves det, at der foreligger dokumentation fra importøren om, at denne har overdraget registrerings- og indberetningsopgaven til den kollektive ordning. Importøren skal under alle omstændigheder underskrive bekræftelsen på registreringen ligesom importøren hvert år digitalt skal attestere den såkaldte indberetningserklæring i producent-/importøransvarsregistret.

De kollektive ordninger er kommercielle virksomheder, der opererer på et marked med indbyrdes konkurrence. Ordningerne er organiseret forskelligt og har forskelligt fokus på virksomhedstyper og produktkategorier.

Individuel ordning

En producent eller importør kan vælge at varetage opgaverne under producentansvaret selv og bliver dermed betegnet som en individuel ordning. 

Både kollektiv og individuel producentordning

En producent kan have samarbejde med en kollektiv ordning og samtidig at have sin egen individuelle ordning alt efter, hvilke produkter man har producentansvar for.

Kollektive Producentordninger

Ved producentordninger forstås den måde, hvorpå producenter/importører kan organisere deres producentansvarsforpligtelser.

Producenter og importører kan vælge at overdrage nogle af opgaverne i forbindelse med producentansvaret til en såkaldt kollektiv ordning eller at varetage pligterne individuelt.

Kollektiv ordning

En kollektiv ordning er en kommerciel virksomhed, der mod vederlag tilbyder den enkelte producent at løfte nogle af de administrative og praktiske opgaver forbundet med producentansvaret.

De kollektive ordninger er kommercielle virksomheder, der opererer på et marked med indbyrdes konkurrence. Ordningerne er organiseret forskelligt og har forskelligt fokus på, hvilke producentansvarsområder, der tilbydes ydelser indenfor.

Pt. findes kun én kollektiv producentordning for biler i Danmark.

Sidst redigeret: 22. marts 2021
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842