Producentansvar

ELV-direktivet fastsætter fælles EU regler for håndtering af udtjente køretøjer. Reglerne er begrundet i miljøhensyn og har til formål at begrænse mængden af bilskrot, som skal bortskaffes. Målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at fremstille miljøvenlige køretøjer, og på den anden side at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse af bilerne og affaldet herfra.

Producentansvaret gælder - trods navnet - for både producenter og importører

Producentansvaret har hjemmel i Lov om Miljøbeskyttelse udmøntet i den såkaldte Bilskrotbekendtgørelse. Lovgivningen gælder for alle producenter og importører, som bringer person (M1) - og varebiler (N1) i omsætning i Danmark. Producent- og importøransvaret indtræder for den virksomhed, der producerer eller importerer et køretøj og for første gang sætter køretøjet i omsætning i Danmark. 

Producenter og importører har selv ansvaret for at undersøge, om de er omfattet af producentansvaret. DPA-System kan vejlede og træffe endelig afgørelse om, hvorvidt en producent eller importør er omfattet af reglerne for producentansvar, hvis virksomheden anmoder herom.

Sidst redigeret: 18. marts 2021
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842