Formål

Formålet med lovgivningen om producentansvar for biler er at mindske skrotbilers negative miljøpåvirkning, samt sikre, at der eksistere et sundt marked for miljøbehandling af de udtjente køretøjer.

Lovgivningen tager udgangspunkt i EU-direktiv om udrangerede køretøjer (på engelsk End-of-Life Vehicles-ELV). Direktivet er implementeret i Danmark ved Miljøbeskyttelsesloven (MBL) og Bilskrotbekendtgørelsen.

Direktivet om udrangerede køretøjer er et minimumsdirektiv, hvilket betyder, at medlemslandene selv kan bestemme hvordan de implementerer direktivet, når blot de overholder direktivets minimumskrav.

Forskellige aktører

Der er mange forskellige typer virksomheder involveret i bilimport, bilsalg og bilhåndtering. De mange aktører har forskellige roller og pligter i forbindelse med producentansvaret for bilen. Bilimportøren har andre pligter end bilskrotteren, som har andre pligter end producenten osv.

For eksempel skal den virksomhed, eller privatperson, der importerer en person- eller varebil til det danske marked bl.a. sørge for, at ”den sidste ejer af bilen kan aflevere bilen, enten til importøren selv, eller til modtageplads for skrotbiler”.

Men ikke kun virksomheder har et miljøansvar for bilen, det har også den sidste ejer af bilen, idet han er forpligtet til at aflevere bilen til en godkendt ophugger.

Sidst redigeret: 27. november 2020
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842