Kommuner

Denne side vil navigere dig videre, hvis du ønsker information om følgende emner for WEEE eller BAT:
Det kommunale ansvar Kommunerne har en række opgaver i forbindelse med producentansvaret, herunder at sortere elskrottet på de kommunale indsamlingssteder, samt at sørge for at bærbare batterier bliver indsamlet i borgernes nærhed. Beskrivelse af kommunernes rolle i producentansvaret

WEEE

BAT

Indsamlingssteder Kommunerne stiller indsamlingssteder (genbrugspladser) til rådighed for elektronikaffald og batterier. Her findes oplysninger om kommunernes indsamlingssteder og kravene til disse.

WEEE

BAT

Rammevilkår Med rammevilkår menes de rammer som både producenter og kommuner skal agere indenfor. Disse er beskrevet i hhv. elektronikaffalds- og batteribekendtgørelsen.

WEEE

BAT

Materiel og affaldsfraktioner Gennemgang af hvilke fraktioner der indsamles og sorteres i, samt hvilken type materiel producenterne stiller til rådighed til indsamlingen.

WEEE

BAT

Nødafhentning  Såfremt elskrottet og batterierne ikke er afhentet af producenterne i henhold til de med kommunerne aftalte tidfrister, kan der foretages en såkaldt nødafhentning. Procedurerne for en sådan er beskrevet her.

WEEE

BAT

Kommunal indberetning Kommunerne er forpligtet til at registrere oplysninger for  de indsamlingssteder, hvor producenterne skal afhente elskrot og batterier. Her findes en beskrivelse af, hvorledes den kommunale indberetning skal foregå.

WEEE

BAT

Tildelte indsamlingssteder En gang årligt foretager DPA-System en beregning, der tildeler producenter med husholdningselskrot og/eller bærbare batterier en mængde skrot, som skal indsamles fra landets kommuner. Her beskrives, hvordan tildelingen foretages, samt resultatet af den årlige tildeling.

WEEE

BAT

Hjemmesiden er opbygget således, at navigeringen bla. kan foretages via denne overordnede indgang til producentsvarsområderne: "Elektriske og elektroniske produkter" (WEEE) og "batterier og akkumulatorer" (BAT) og "biler" (ELV).

Sidst redigeret: 27. september 2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842