Tildelingen pr. 1. september 2021

DPA-System beregner hvert år den mængde udtjent elektrisk udstyr og bærbare batterier, som producentordningerne skal indsamle fra husholdninger. Det tildelte elektronikaffald bliver afhentet på de kommunale indsamlingssteder/genbrugspladser. Mængden beregnes på grundlag af en forholdsmæssig andel af de indberettede markedsførte mængder.

Skiftedag

Beregningen og den praktiske udførelse benævnes samlet ” tildelingsordningen” eller ”skiftedag”, fordi nogle kommuner oplever, at der kommer nye operatører/transportører på deres pladser, og i den forbindelse udskrifter det opsamlingsmateriel, som er leveret til pladsen.


Informationssiderne

  • Kontaktoplysninger på de kollektive ordninger og deres operatører.
  • Danmarkskort med geografiskfordeling af elektronikaffald pr. fraktion og batterier.
  • Søgefunktion til alle aktører og kommuner med fordelingen pr. kommune.
  • Opsamlingsmateriel; Specifikationer af det udstyr, som kommunerne kan bestille på www.dpa-system.dk
  • Regionale pladser; Danmarkskort og kontaktoplysninger til de indsamlingssteder, som de kollektive ordninger stiller til rådighed for større mængder elektronikaffald.
Sidst redigeret: 02. juni 2021
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842