Om DPA-System

DPA-System er en forkortelse af Dansk Producentansvarssystem.

DPA-systems formål er at udvikle og drive det lovpligtige, nationale producentansvarsregister, samt udforme og administrere en enkel og konkurrenceneutral producentansvarsordning for de berørte markedsaktører.

DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og biler.

Producentsansvaret betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr, batterier og biler skal organisere og finansiere tilbagetagelse og håndtering af produkterne, når disse er udtjente, samt indberette oplysninger til et centralt producentregister hos DPA-System.

Miljøhensyn

Reglerne om producentansvar er begrundet i miljøhensyn og har til formål at begrænse mængden af affald fra udtjente elektriske og elektroniske produkter og batterier.

Målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at fremstille mere miljøvenlige produkter og på den anden side at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse af ressourcerne.

Sidst redigeret: 06. maj 2021

Kontakt 

Dansk Producentansvarsystem
Vesterbrogade 6D, 4.
1620 København V

Tlf. +45 3915 5161
info@dpa-system.dk

Telefontid ma.-fr. kl. 9.00-15.00


Betalingsoplysninger:

CVR nr.: DK29028842
Bank: Danske Bank, Holmens Kanal 2, 1090 København K     

Konto: 4183-3001879154
IBAN: DK7630003001879154
SWIFT: DABADKKK

Betalingsfrist: 14. dage

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842