Aktørdiagram

DPA-System agerer blandt mange forskellige aktører. (Test-url)

Sekretariatet er oprettet i medfør af Miljøbeskyttelsesloven til at administrere reglerne om producentansvar. Den øverste ledelse består af en bestyrelse, som er udpeget af Miljøministeren.

Aktørerne, der er berørt af reglerne om producentansvar, er producenterne og importørerne, deres kollektive ordninger, deres forhandlere og forbrugerne på den ene side og kommunerne, transportørerne og behandlerne af forbrugernes affald på den anden side. Hver af disse aktører har nogle forpligtelser, som de, i henhold til lovgivningen, er pålagt at følge.

Sidst redigeret: 25. januar 2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842