Funktion og formål

DPA-system er en selvejende, non-profit organisation, som er oprettet i medfør af Miljøbeskyttelsesloven til at administrere reglerne om producentansvar for produktgrupperne elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og akkumulatorer og udtjente biler.

DPA-System har til formål at varetage driften af de nationale producentregistre, samt at udforme og administrere en enkel og konkurrenceneutral producentansvarsordning for de berørte markedsaktører.

Hvad angår producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og biler har DPA-System hjemmel til at træffe afgørelse om, hvorvidt en producent eller importør er omfattet af producentansvar.

DPA-System har til opgave:

  • At opbygge og drive de lovpligtige producentregistre.
  • At registrere og behandle data fra omfattede producenter og importører.
  • At registrere kommunale indsamlingssteder.
  • At beregne og tildele tilbagetagning af elskrot og udtjente batterier.
  • At udarbejde statistik til monitorering af miljømålsætninger
  • At drive oplysningsvirksomhed for alle berørte aktører.

DPA-Systems drift finansieres af gebyrindbetalinger fra producenter og importører.

Sidst redigeret: 21. december 2017
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842