Organisation og vedtægter

Den 1. januar 2009 ændrede WEEE-System navn til DPA-System (Dansk Producentansvars System), da organisationen også fik ansvaret for at etablere og drive producentansvarsregistret og de administrative systemer vedrørende udtjente batterier (BAT) og udtjente biler (ELV), herunder udbetaling af skrotningsgodtgørelsen via det digitale udbetalingssystem - DUS. 

DPA-Systems øverste ledelse består af en bestyrelse med 8 medlemmer, som er udpeget af Miljøministeren efter indstilling fra 7 brancheforeninger. Formanden for bestyrelsen er alene udpeget af Miljøministeren.

DPA-Systems bestyrelse 2020:

  • Ole Sohn, (Formand)
  • Karin Klitgaard, Underdirektør, DI, (Næstformand)
  • Frederik Madsen, Direktør, Batteriforeningen
  • Gunni Mikkelsen, Teknisk Direktør, De Danske Bilimportører
  • Henrik Egede, Direktør, APPLiA Danmark
  • Henrik Hyltoft, Markedsdirektør, Dansk Erhverv
  • Lone Hjort Mikkelsen, Seniorrådgiver, Rådet for grøn omstilling, Forbrugerrådet
  • Willy Goldby, Direktør, FABA

Den daglige ledelse af DPA-System varetages af direktør Johnny Bøwig, som er ansat af bestyrelsen.

Information om DPA-Systems aktiviteter findes i organisationens årsrapporter, ligesom finansiering, tilsyn mv. også er beskrevet i dokumenterne til højre på siden.

Sidst redigeret: 12. august 2020
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842