Producentansvar

Denne side vil navigere dig videre, hvis du ønsker information om følgende områder for WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment), BAT (Batteries) eller ELV (End-of-Life-Vehicles):
Historie og formål

Beskrivelse af tilblivelsen af reglerne om
producentansvar og hovedformålet med disse i EU-regi.

Generel introduktion på Wikipedia

Præsentation af EU's overordnede ressourcepolitik.

WEEE

BAT 

ELV

Lovgivningen

De gældende lovdokumenter.

WEEE

BAT

ELV

Aktører og forpligtelser

Oversigt over hvilke interessenter der er involveret i producentansvaret.

WEEE

BAT

ELV

Statistik

Opgørelser over de data som producenter/importører og kommuner har indberettet i forbindelse med producentansvaret.
Den årlige statistik fra DPA-System.

WEEE

BAT

ELV

Hjemmesiden er opbygget således, at navigeringen bla. kan foretages via denne overordnede indgang til producentansvarsområderne: "Elektriske og elektroniske produkter" (WEEE) og " batterier og akkumulatorer" (BAT) og "Biler" (ELV).

Sidst redigeret: 29. april 2020
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842