Nyt åbent anvendelsesområde

I visse EU-lande har registrerings-og indberetningspligten for producentansvar været vurderet udfra specifikke produktnavne eller produktlister. Denne fejlfortolkning er nu elimineret ved direktivrevideringen, som fastslår, at producentansvaret for EE-produkter er baseret på et såkaldt "open scope". Dette betyder kort sagt, at alle produkter og udstyr, som virker ved støm, er omfattet af reglerne - på nær nogle få undtagelser.


Hvad angår produktundtagelserne i det nye direktiv, skal det bemærkes, at ændringerne altovervejende består af præciseringer i forhold til udstyr, som allerede var undtaget. 

Omfattet af producentansvar

Alt elektrisk og elektronisk udstyr er som udgangspunkt omfattet af producentansvar (in-scope), og defineres som udstyr, der virker ved strøm og/eller som bruges til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter.

Undtagelserne

Visse typer af EEE undtaget registrerings- og indberetningspligten jf. dette direktiv:

  • Særligt militær og sikkerhedsudstyr
  • Specifikt udformet og installeret, som en del af et andet type udstyr
  • Udstyr til forskning og udvikling
  • Glødepærer
  • Udstyr, der er udformet til opsendelse i rummet
  • Stationære industrielle værktøjer i stor skala, (LSSIT)
  • Faste installationer i stor skala, (LSFI)
  • Transportmidler for personer eller varer (MT)
  • Mobile ikke-vejgående maskiner (NRMM)
  • Inficeret medicinsk udstyr (MD)

Sidst redigeret: 12. december 2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842