Producenter

Denne side vil navigere dig videre, hvis du ønsker information om følgende emner for WEEE, BAT eller ELV:
Hvem har producentansvar? Redegørelse for begreberne producent og importør, herunder hvilke forhold der er afgørende for, om man er omfattet af et producentansvar.

WEEE

BAT 

ELV 

Hvordan gør man? Med producentansvaret følger visse pligter, der skal opfyldes i henhold til lovgivningen. Her oplistes, hvad producentansvaret indebærer for den enkelte producent eller importør.

WEEE

BAT

ELV

Producentordninger

Producenter kan gå sammen i kollektive ordninger eller varetage producentansvaret individuelt. Beskrivelse af hvad producentordninger er, hvilke opgaver disse varetager, samt hvilke ordninger der findes.

WEEE

BAT

ELV

Bemyndiget repræsentant (BR)

Producenter fra EU (ikke danske) med WEEE har pligt til at overdrage ansvaret til en bemyndiget repræsentant (BR). Beskrivelse af hvad en bemyndiget repræsentant er, og hvilke opgaver denne varetager.

WEEE

Økonomi

Med producentansvaret følger forskellige økonomiske forpligtelser, bl.a. gebyrer til DPA-System, økonomisk sikkerhedsstillelse for tilbagetagning af elskrot og betaling til Skattestyrelsen for indsamling af bærbare batterier.

Se også DPA-Systems On-line beregner

WEEE

BAT

ELV

Registrering For at påtage sig sit producentansvar kræves det, at der bliver foretaget en registrering i DPA-Systems producentansvarsregister. Europæiske virksomheder som sælger elektrisk udstyr i Danmark, men som ikke har et dansk CVR nr. skal registreres via en bemyndiget repræsentant (BR). Her beskrives bl.a. registreringsforløbet, hvad registreringen indebærer, og hvordan der kan foretages ændringer til registrering. For bærbare batterier kræves også en registrering hos Erhvervsstyrelsen.

WEEE

BAT

ELV

Årlig indberetning En gang årligt skal der foretages en indberetning af de mængder der er markedsført, indsamlet og behandlet. Gennemgang af krav til denne indberetning, herunder krav til bl.a. revisorerklæringer.

WEEE

BAT

ELV

Tildeling En gang årligt foretager DPA-System en beregning, der tildeler producenter med husholdningselskrot og/eller bærbare batterier en mængde skrot, som skal indsamles fra landets kommunale indsamlingspladser. Beskrivelse af hvordan tildelingen foretages samt resultatet af den årlige tildeling.

WEEE

BAT

Ophør, ændring og fusion Ændringer i en producents forretningsområde, herunder nedlukning, sammenlægning med anden virksomhed mv., har visse konsekvenser for registreringen hos DPA-System. Forklaring af hvordan man skal forholde sig i disse situationer. 

WEEE

BAT

Hjemmesiden er opbygget således, at navigeringen bla. kan foretages via denne overordnede indgang til producentsvarsområderne: "Elektriske og elektroniske produkter" (WEEE), "batterier og akkumulatorer" (BAT) og "biler" (ELV).

Sidst redigeret: 07. oktober 2019
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842