Tildeling af elektronik og bærbare batterier

DPA-System beregner hvert år den mængde udtjent elektrisk udstyr og bærbare batterier, som producenter eller disses kollektive ordninger skal indsamle fra husholdninger.

Elektronikaffald og bærbare batterier bliver afhentet på de kommunale indsamlingssteder/genbrugspladser, og sendes herefter til miljøbehandling på miljøgodkendte anlæg.

Mængden beregnes på grundlag af en forholdsmæssig andel af producenters og deres kollektive ordningers indberettede mængder. Beregningen og den praktiske udførelse benævnes samlet Tildelingsordningen.

Tildeling efter produkttype

På de kommunale indsamlingssteder sorteres elektronikaffaldet i 7 fraktioner. Herunder fraktionen for bærbare batterier. Affaldsfraktionerne er stort set lig de kategorier som producenterne skal indplacere deres produkter i, når de foretager den lovpligtige registrering.

Tildelingsperiode

DPA-System meddeler årligt 1. juni - med ikrafttræden den 1. september frem til 31. august året efter- hvilke indsamlingssteder og fraktioner, de enkelte aktører har fået tildelt, herunder den geografiske fordeling.

Sidst redigeret: 02. juni 2021

Relevant information:

Fra den 1. juni frem til den nye tildeling træder i kraft den 1. september er både den nuværende (2020) og den nye tildeling 2021 tilgængelig på hjemmesiden.

Danmarks-kort:
Nuværende tildeling
Tildelingen 2020

NY tildeling
Tildelingen 2021


Klik her for kommunernes informationssider om tildelingen

DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842