Produkter

Denne side vil navigere dig videre, hvis du ønsker information om følgende områder for WEEE,  BAT eller ELV:
Hvilke produkter er omfattet? Redegørelse for lovens definitioner, samt hvorledes reglerne skal fortolkes. Herunder også hvordan produkterne grupperes.

WEEE

BAT

ELV

Undtagelser Forklaring af de regler, der undtager nogle produkter fra producentansvaret.

WEEE

BAT

ELV

Batterier i elektrisk udstyr Beskrivelse af kravene til designfasen af elektrisk udstyr indeholdende batterier, samt reglerne for håndteringen af det elektriske udstyr indeholdende batterier.

WEEE

BAT

Mærkning Gennemgang af regler for mærkning af produkterne, samt producenternes pligt til at oplyse brugerne om de miljømæssige forhold omkring håndteringen af produkterne.

WEEE

BAT

Produktvurderinger Her findes en oversigt over de konkrete vurderinger, der er foretaget med henblik på at vurdere om en produktgruppe er omfattet eller ej. WEEE

Hjemmesiden er opbygget således, at navigeringen kan bla. foretages via denne overordnede indgang til producentansvarsområderne: "Elektriske og elektroniske produkter" (WEEE) , " batterier og akkumulatorer" (BAT) eller "biler" (ELV).

Sidst redigeret: 15. oktober 2013
DPA-System  |  Vesterbrogade 6D,4.  |  DK-1620 København V  |  Tel: (+45) 3915 5161  |  EAN:5790002305924  |  info@dpa-system.dk  | CVR: 29028842